Atletizm Antrenörlükler ve Hakemlik Kursu Açılacak

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 07 - 17 Aralık 2018 tarihinde 1. kademe yardımcı antrenör ve 06 - 19 Aralık 2018 tarihlerinde 3. kademe kıdemli antrenör kursu ve 29 Kasım – 02 Aralık 2018 tarihleri arasında hakem kursu açılacaktır. Kursa katılmak isteyenler 1. kademe yardımcı antrenör ve 06 - 19 Aralık 2018 tarihlerinde 3. kademe kıdemli antrenör kursu için

19 KASIM 2018 / Eyüp Kıtlık

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 07 - 17 Aralık 2018 tarihinde 1. kademe yardımcı antrenör , 06 - 19 Aralık 2018 tarihlerinde 3. kademe kıdemli antrenör kursu  ve 29 Kasım – 02 Aralık 2018 tarihleri arasında  hakem kursu açılacaktır.  Kursa katılmak isteyenler 1. kademe yardımcı antrenör ve 06 - 19 Aralık 2018 tarihlerinde 3. kademe kıdemli antrenör kursu için;    http://www.taf.org.tr/2018/11/08/malatya-1-ve-3-kademe-antrenor-yetistirme-kursu/

Hakem Kursu için ; http://www.taf.org.tr/2018/11/15/malatyada-hakem-kursu-acilacaktir/

Tüm bilgi ve belgeleri inceleye bilirler.

Ayrıca 1. Kademe Atletizm Yardımcı Antrenör Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar
1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.
2. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak
3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
4.En az 18 yaşını doldurmuş olmak.
5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

TAF İnternet Sitesinde İlan Edilen, Kursa Katılmaya Hak Kazanan                     (Kesin Kayıt) Adaylardan İstenen Belgeler
1. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir)
2. Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı getirilecektir)
3. Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli)
4. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir
7. Atletizm Antrenör Talimatının 21. ve 22. Maddesinde ( Derslerden Muafiyet ) yer alan şartları taşıyan kursiyerler, durumlarını resmi olarak belgelendirmek zorundadır.
8. 2 Adet Fotoğraf
9. 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ücret (750,00 TL.) Dekontu (Referans Numarası İle Yatırılacaktır.)

KURSUN BAŞLADIĞI GÜN EVRAKLAR EKSİKSİZ OLARAK KURS YÖNETİCİSİNE TESLİM EDİLCEKTİR. EVRAKLARI EKSİK OLAN ADAYLAR KURSA KABUL EDİLMEYECEKTİR.


Diploma

2 Adet Fotoğraf

Sağlık Raporu

Adli Sicil Kaydı

İl Müdürlüğü Ceza Kaydı

Dekont

Nüfus Kayıt Örneği

Teorik Derslerden Muaf Olduğuna Dair Belge

Ödeme Şekli: Ödemeler kayıt esnasında verilen Referans Numarasına yatırılacak olup, IBAN numarasına yatırılan ödemeler KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Ödemelerinizi, E-Devlet Siteminden Antrenör Kurs Kaydı Sırasında Verilen Referans Numarası İle Garanti Bankası İnternet Bankacılığı Üzerinden veya Garanti Bankası Gişelerinden Yapabilirsiniz.

Hakem Kursunaa Katılmak İçin İstenilen Belgeler

1)   Kursa Katılım Dilekçesi

2)   GSİM'den alınacak Ceza Belgesi

3)   Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En az Lise Mezunu olmak)

4)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5)   4 Adet Vesikalık Fotoğraf

6)   Savcılık Sabıka Kaydı (Resmi olarak çalışanlar işyerinden resmi yazı getirebilirler)

7)   Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağı)

8 )   Türkiye Garanti Bankası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13 no'lu hesabına Kurs Katılım Ücreti olarak 150.00TL. yatırdığına dair Banka Dekontu

9)   https://goo.gl/forms/PAHNILbTL227Vvbv1 link üzerine tıklanarak açılan form doldurulacaktır.

Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar

1)   T.C. Vatandaşı olmak,

2)   En az lise ve dengi okulu mezunu olmak,

3)   18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,

4)   Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

5)   Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

6)   Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

7)   Açılacak hakem kursunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

8)  Kurs ücretini yatıran adaylar; kendi nedenlerinden dolayı kursa katılamadıkları takdirde ücret iadesi yapılmaz.

NOT 1-Aranan şartları taşıyan Kursiyerler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edecekler, istenilen belgeleri bir kapaklı dosya içerisinde Atletizm Federasyonunca Kurs vermek üzere görevlendirilen Merkez Hakem Kurulu Üyelerine Kurs Başlangıç günü eksiksiz olarak teslim edeceklerdir.

NOT 2-Kursların yeterli katılım olmaması vb nedenlerle Atletizm Federasyonu tarafından iptal edilmesi durumunda katılımcıların yatırdıkları kurs ücretleri, dilekçe ile talep etmeleri durumunda ödenecektir. Kurs açılmasına rağmen katılmayanlar geçerli mazaretlerini belgeleyen bir dilekçe ile müracaat etmeleri halinde federasyon tarafından değerlendirmeye alınarak para iadesi yapılacaktır. Bunun dışında yatırılan ücretler iade edilmeyecektir.