Sporcu ve Kulüp İşlemleri

LİSANS İŞLEMLERİ

ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Basketbol Lisans İşlemleri Yapacak Sporcular İçin Önemli Duyuru

(Sadece Basketbol İçin)-Yeni Çıkacak Lisans İçin Gereken Belgeler:

 (Sadece Basketbol İçin)-Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

 (Sadece Basketbol İçin)-Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Yeni Çıkacak Kulüp Lisansı İçin Gereken Belgeler:

Yeni Çıkacak Ferdi Lisans İçin Gereken Belgeler:

Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

 VİZE FORMU-SAĞLIK BEYANI-VELİ-VASİ İZİN BELGESİ (1).xls
SAĞLIK BEYANI 1.docx 

 •  (Basketbol-Voleybol-Buz Hokeyi-Sualtı Sporlarında Sağlık Raporu Geçerli)
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Ücret Alan Federasyonlar İçin Yatırılacak Ücret (Lisans Çıkaracağınız Federasyon Vize İşleminden Ücret Talep Ediyorsa, Ekteki Listeden Ücret Kısmına ve Federasyonun Banka Bilgilerine Bakıp, Dekontu Çıktı Almanız Gerekmektedir.)  

 

Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:
sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge.docx

Kulüp - Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler:

Ferdi - Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler:

 Atletizm, Bedensel Engelliler ve Voleybol Federasyonları Geçici Transfer İçin Gerekli Olan Belge:

 Atletizm Geçici Muvafakat.pdf

 Bedensel Eng. Geçici Muvafakat.pdf

 

 

KULÜP İŞLEMLERİ

 

 SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımız uhdesine geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonların Kanunun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hali getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”  Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanun kapsamında uygun hale getirmeleri zorunludur.
 
İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
 
Not:
1-Kulüp işlemleri ile ilgili işlemlerde güncellemeler olabilir.
2-Daha önceden spor bakanlığına tescili olmayıp sadece futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerin henüz spor bilgi sistemine aktarılması yapılmadığından, tescili olmayan futbol kulüpleri ile ilgili işlemler yapılamamaktadır. Güncelleme yapıldığında işlemleri yapılacaktır.

 

YENİ KURULAN KULÜP İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • 1-Geçici Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Dilekçe.
 • 2-Kuruluş için en az 7 kişi olacak.
 • 3-Ek-1 Kuruluş Bildirimi dolacak (2 adet asıl)
 • 4-Tüzüğün her sayfası imzalanmış olacak (2 adet asıl)
 • 5-Kurucu üye bilgileri. (Ek-5)
 • 6-Spor Kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği.
 • 7-Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.
 • 8-Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.
 • 9-PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak.( Vergi numarası verildikten sonra)
 • 10- Yönetimde bulunan (Asil Yönetim ve Denetim) kişilerden adli sicil kaydı (e-devletten)
 • 11- Yönetimde bulunan (Asil Yönetim ve Denetim) kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.( E devletten)
 • 12- Amatör Spor Federasyonundan Denetim Ve Yönetim Üyeleri İçin Cezası Yoktur Belgesi
 • 13- Taahhütname (Kurucu üyeler aynı lig ve aynı branştabaşka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) (EK-4)
 • 14- Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG,PDF formatında)kulüp adı belirtilerek gönderilecek.
 • 15- Kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.
 • 16- Adres beyanı (kira kontratı, tapu belgesi, numarataj vb)
 • 17- Kulüp türlerine göre ihtisas kulüp tescillerinde , faaliyette bulunulacak branşlarda bütün yaş kategorilerinde liglere katılacağına dair taahhütname alınacaktır.

 

1 KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-1).docx

2 ÖRNEK SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ .docx

3 YÖNETİCİ YENİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) (YENİ KURULAN KULÜPLER İÇİN).docx

4 YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4).docx

5 YENİ KURULAN KULÜPLER İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE.docx

DAHA ÖNCE DERNEK OLAN ve SPOR KULÜBÜNE DÖNÜŞÜMÜ YAPILMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe 

2- Genel Kurul Toplantı Tutanakları

3- Ek-2 Genel Kurul Sonuç Bildirimi (En az Yönetim Kurulu 5 Asil- 5 Yedek/ Denetim Kurulu 3 Asil – 3 Yedek üye olacak) (2 Adet)

3- Tüzük-7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu kapsamında tüzük değiştirilecek tüzüğün her sayfası imzalanmış olacak (yasaklı kelimeler olmayacak, dernek ve gençlik ifadeleri çıkartılacak) (Örnek tüzük internet sitemizde mevcut) (2 Adet Aslı)

4-Genel kurul yapılacağına ilişkin yönetim kurulu kararı fotokopisi (Gündeme; tüzük ve isim değişikliği yazılacak)

Karar Defterinde:

Yönetim Kurulu kararıyla olağan üstü genel kurul kararı alınacak.

7405 sayılı kanuna uygun olarak tüzük değişikliği kararı alınacak.

 

5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Bilgileri.(Ek-5)

6-  Spor Kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği. .

7- Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.

8-  Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.

9- PTT’den Kep (kayıtlı elektronik posta) adresi alınacak. (İsim değişikliği yapıldıktan sonra)

10- Yönetimde bulunan kişilerden sabıka kaydı.( Asil Yönetim ve Denetim)E-Devlet

11-Yönetimde bulunan kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.( E Devlet )(Asil Yönetim ve Denetim )

12-  Amatör Spor Federasyonundan Denetim Ve Yönetim Üyeleri İçin Cezası Yoktur Belgesi

13- Taahhütname (Yönetim ve Denetim Kurulları Üyeleri aynı lig ve aynı branşta başka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) (Ek-4) ( Asil Yönetim ve Denetim)

14-Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında)  il müdürlüğü sicil lisans kulüp işlemleri birimine  adresine kulüp adı belirtilerek gönderilecek.

15-Adres Beyanı: Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb. Adres daire ise oturan kişilerden muvaffakat. Kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.

 16-Yönetim Kurulu başkanı değişmesi halinde yeni yönetim kurulu başkanının imza sirküleri

17-Kulüp isim değişikliği yapanlar bu evraklara ek olarak eski tüzüklerinin ilk ve son sayfasından bir kopya getirmeleri gerekmektedir.

3 YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) (KULÜP İSİM DEĞİŞİKLİĞİ).xlsx

4 YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4).docx

2 spor kulübü tüzük (dönüşüm).docx

5 DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Yeni.docx

NOT 1

Tüzük en geç 60 gün içinde incelenir. İnceleme raporu düzenlenir uygunluk görüşü verilir veya eksiklerin giderilmesi için iade edilir.  Düzeltme 60 gün içinde yapılmazsa işlem iptal edilir. Eksikler tamamlandıktan sonra Spor Kulüpleri tescil edilir.

Spor Kulüpleri  tescil edildikten sonra en geç 6 ay içinde genel kurul yapılması zorunludur. En az 20 üye ile sonuç 30 gün içinde İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Bildirilmezse Spor Kulübü tescili iptal edilir.

 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞU 

6102 sayılı Kanuna göre kurulan tüzel kişilik kazanan anonim şirketleri, İl Müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.

Anonim şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış Ek-3’te yer alan tescil talebi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte anonim şirketin merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

Yönetim Kurulu Kararı

Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren esas sözleşme (Sermaye bir milyon Türk Lirası)

Anonim Şirket pay sahipleri arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanını ve merkezini gösterir belge.

Anonim Şirketi kamu kurum ve kuruşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum ve kuruluşun vereceği izin yazısı.

Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.

İkinci fıkra uyarınca yapılacak tescil başvurunda anonim şirketin paylarının borsaya kote olması durumunda başvuruda borsaya kote olan paylara ilişkin pay sahipliği ve diğer bilgilere yer verilmez.

Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG-PDF formatında)  kulüp adı belirtilerek gönderilecek.

Spor kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Bilgileri.(Ek-5)

Yönetimde bulunan kişilerden sabıka kaydı

Yönetimde bulunan kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.(E Devletten)

Taahhütname (Yönetim ve Denetim Kurulları Üyeleri aynı lig ve aynı branşta başka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) (Ek-4)

1 SPOR AŞ BİLDİRİM FORMU (EK-3).docx

1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi (Anonim Şirket).docx

2 YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) .xlsx

3 YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4) (3).docx

 

NOT 1

-Tüzük en geç 60 gün içinde incelenir. İnceleme raporu düzenlenir uygunluk görüşü verilir veya eksiklerin giderilmesi için iade edilir.  -Düzeltme 60 gün içinde yapılmazsa işlem iptal edilir. Eksikler tamamlandıktan sonra Spor Kulüpleri tescil edilir.

Spor Kulüpleri  tescil edildikten sonra en geç 6 ay içinde genel kurul yapılması zorunludur. En az 20 üye ile sonuç 30 gün içinde İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Bildirilmezse Spor Kulübü tescili iptal edilir.

SPOR KULÜPLERİN SPOR DALI TESCİLİ

 1. Spor kulübü Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesi.
 2. Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesi
 3. Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgisi (tahsisi, kira veya tapu)
 4. Spor dalın özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgeler.
 5. Dilekçe.
 6. Yönetim Kurulu başkanı değişmesi halinde yeni yönetim kurulu başkanının imza sirküleri

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTRELER VE BASTIRILACAK BELGELER

 

Spor kulüpleri aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdakigibidir:
 
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce   imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Spor kulübüne üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Spor kulübü adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu           deftere   işlenir.
5) Demirbaş Defteri : Spor kulübü ne ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
6) Borç-Alacak Defteri:Borç ve alacakların doğduğunda ve sona erdiğinde kaydedildiği defterdir. Defter ek:1 de görüleceği üzere,borçlar ve alacaklar şeklinde iki kısımdan oluşur Borç ve alacak doğduğunda defterin ilgili kısmının sol tarafına,sona erdiğinde sağ tarafına kayıtyapılır.  .
 

Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar Aşağıdaki Gibidir

 

1-(a) Bendinin 1,2,3, alt bentlerin de kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan spor kulüpleri de tutar.

2- Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri; Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli ve usül kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genle tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Spor Kulübü Tarafından Bastırılacak Belgeler: Spor Kulüpleri Tarafından

Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Belgeler

1- Spor Kulübü Borç Alacak Defteri (Ek-1)

2- Gider Makbuzu (Ek-4)

3- Ayni Yardım Teslim Belgesi (Ek-5/A)

4- Ayni Yardım Teslim Belgesi (Birden Fazla Kişiye Yapılan Ayni Yardımlar) (Ek-5/B)

5- Ayni Bağış Alındı Belgesi (Ek-6)

6- Spor Kulübü Gelirleri Alındı Belgesi (Ek-8)

7- Kaşe ve Lisans için Spor Kulübü Mührü.

* Spor kulübü için basılan belgelere ait bilgi, Matbaa tarafından 15 gün içerisinde Gençlik ve Spor İl

Müdürlüğüne bildirilecektir)ÖNEMLİ NOTLAR:

*Kulüplerce tutulması zorunlu olan defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden veya noterden onaylatılması zorunludur. 

Spor Kulübü Tarafından Matbaaya bastırılacaklar ( 15 gün içinde matbaanın  İl müdürlüğüne bildirmesi gerekir)

NAKDİ YARDIM TALEBİ


Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

*       Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı.pdf TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin NAKDİ YARDIM DİLKEÇE ÖRNEĞİ.docx

3. Spor Kulüpleri için NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU YENİ (1).docx
4. Vergi borcu yoktur belgesi.
 

 YENİ KURULAN KULÜP İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Geçici Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Dilekçe.
2-Kuruluş için en az 7 kişi olacak.
3-Ek-1 Kuruluş Bildirimi dolacak (2 adet asıl)
4-Tüzüğün her sayfası imzalanmış olacak (2 adet asıl)
5-Kurucu üye bilgileri. (Ek-5)
6-Spor Kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği.
7-Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.
8-Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.
9-PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak.( Vergi numarası verildikten sonra)
10-Yönetimde bulunan (Asil Yönetim ve Denetim) kişilerden adli sicil kaydı (e-devletten)
11-Yönetimde bulunan (Asil Yönetim ve Denetim) kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.( E devletten)
12-Amatör Spor Federasyonundan Denetim Ve Yönetim Üyeleri İçin Cezası Yoktur Belgesi
13-Taahhütname (Kurucu üyeler aynı lig ve aynı branştabaşka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) (EK-4)
14-Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG,PDF formatında)kulüp adı belirtilerek gönderilecek.
15-Kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.
16-Adres beyanı (kira kontratı, tapu belgesi, numarataj vb)
17-Kulüp türlerine göre ihtisas kulüp tescillerinde , faaliyette bulunulacak branşlarda bütün yaş kategorilerinde liglere katılacağına dair taahhütname alınacaktır.

 YENİ KURULAN KULÜP İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Geçici Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Dilekçe.
2-Kuruluş için en az 7 kişi olacak.
3-Ek-1 Kuruluş Bildirimi dolacak (2 adet asıl)
4-Tüzüğün her sayfası imzalanmış olacak (2 adet asıl)
5-Kurucu üye bilgileri. (Ek-5)
6-Spor Kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği.
7-Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.
8-Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.
9-PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak.( Vergi numarası verildikten sonra)
10-Yönetimde bulunan (Asil Yönetim ve Denetim) kişilerden adli sicil kaydı (e-devletten)
11-Yönetimde bulunan (Asil Yönetim ve Denetim) kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.( E devletten)
12-Amatör Spor Federasyonundan Denetim Ve Yönetim Üyeleri İçin Cezası Yoktur Belgesi
13-Taahhütname (Kurucu üyeler aynı lig ve aynı branştabaşka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) (EK-4)
14-Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG,PDF formatında)kulüp adı belirtilerek gönderilecek.
15-Kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.
16-Adres beyanı (kira kontratı, tapu belgesi, numarataj vb)
17-Kulüp türlerine göre ihtisas kulüp tescillerinde , faaliyette bulunulacak branşlarda bütün yaş kategorilerinde liglere katılacağına dair taahhütname alınacaktır.

Kulüp Feshi için İstenilen Belgeler

kulüp fesih kapatma işmeleri.docx

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Yeni (15).docx

Spor Dalı Tescil İşlemleri

9 spor dalı tescili yapmak için istenilen belgeler.docx

9.2. Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi.docx

9.4. Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi Sözleşmesi.docx