Tüm spor kulüplerimizin dikkatine,7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Denetim ve Beyanname usulü başlıklı 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, “Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri yıl sonu itibarıyla gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren (3) üç ay içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür." hükmü gereğince spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların süresi içerisinde beyanname vermeleri gerekmektedir. 

Bu hususta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminde gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup spor kulübü başkanı tarafından e-Devlet üzerinden "danışman" yetkisi verilen kişi, kendisine ait e-Devlet kullanıcı bilgileri ile Spor Bilgi Sisteminden beyanname girişi yaparak kulüp beyannamesini dolduracaktır. 

Spor Bilgi Sistemi üzerinden beyanname işlemlerinin nasıl yapılacağı aşağıdaki kılavuzda yer almaktadır. 

Beyannamelerin verilmesi 31.03.2024 tarihi itibariyle sona erecektir.

 

 

Beyanname Giriş Kılavuzu